Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Strona głównaARTYKUŁ SPONSOROWANY

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaka powinna być strona internetowa, aby uznać ją za naprawdę dobrą?
Profesjonalna pomoc w napisaniu pracy w języku angielskim
Co warto wiedzieć na temat pelletu?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zakładane głównie po to, aby ich wspólnicy uniknęli odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jednak należy pamiętać, że nawet jeśli wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania, to pod pewnymi warunkami za te zobowiązania będą odpowiadać członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, W sytuacji gdy wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu, plan uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki może się nie powieść, chyba że członkowie zarządu będą pamiętać o kilka ważnych rzeczach.

Podstawowym warunkiem tego, aby członkowie zarządu odpowiadali za zobowiązania spółki, jest bezskuteczność egzekucji przeprowadzonej przeciwko spółce. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, co znaczy, że wierzyciel może dochodzić całego długu od każdego z nich. Gdy jeden z członków zarządu spłaci dług, to może żądać zwrotu odpowiedniej jego części od pozostałych członków zarządu. Członkowie zarządu mogą uniknąć odpowiedzialności za długi spółki, jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Znaczenie ma również, kiedy powstały długi spółki w stosunku do czasu trwania kadencji danego członka zarządu. Brzmi skomplikowanie. W rzeczywistości też nie jest to proste. To członkowie zarządu muszą przedstawić przed sądem odpowiednie dowody, które potwierdzą, że nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dodatkowo takie sprawy toczą się przed sądami gospodarczymi, które stawiają przed stronami wyższe wymagania w zakresie wypełniania ich procesowych obowiązków. Z tego powodu lepiej zwrócić się z takimi sprawami o pomoc do radcy prawnego bazując choćby na informacjach dostępnych w internecie. Wpisując w wyszukiwarkę prostą frazę jak, na przykład, prawnik zakładanie spółki, można trafić na wiele kancelarii, które specjalizują się właśnie w tym zakresie. Korzystanie z pomocy specjalisty, który ma z tego typu sprawami do czynienia na co dzień pozwoli uniknąć niekorzystnego wyroku sądu zasądzającego od nas obowiązek zapłaty, dlatego że nie wiedzieliśmy, jakie przedstawić dowody.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0